MIKÄ IHMEEN 2 +1?Nuorten oppisopimus 2 + 1 malli

Olemme mukana kokeilemassa uutta mallia ammatillisesa koulutuksessa jossa opiskelijoilla on mahdollisuuden suorittaa opintojen viimeinen opiskeluvuosi oppisopimuksella tai käyttäen hyväksi laajennettua työssäoppimista.

2+1 -malli on joustava ja käytännöllinen tapa kouluttautua ammattilaiseksi. Opiskelemalla oppisopimuksella saat alan työkokemusta sekä tutkinnon.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada työstä palkkaa ja valmistuttuaan tutkinto- ja näyttötodistuksen sekä todistuksen työssäoppimisesta. Samalla opiskelija voi näyttää oman osaamisensa työelämässä ja jopa työllistyä heti valmistumisen jälkeen.
Työnantaja puolestaan saa työvoimaa ja alan uutta tietoa. Työnantaja saa myös apua opiskelijan ohjaukseen, tukemiseen ja arviointiin.


2+1- malliin voi hakeutua, kun:
  • ammattitaitoa täydentävät opinnot on suoritettu
  • opiskelija hallitsee ammatin perustiedot ja –taidot
  • opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti.

Opiskelu tapahtuu 2 + 1 mallin mukaan työssäoppimisajalla siten että opiskelija käy normaalisti työpaikalla tekemässä alan töitä työssäoppimisen mukaiseen tapaan, mutta hänellä on sen lisäksi myös suoritettavanaan teoria opinnot pääasiassa sähköisessä muodossa. Opettajan tuki on mukana puhelimitse, sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Raportointi tehtävistä tapahtuu sähköisesti. Opiskelija velvoitetaan myös tiettyihin lähipäiviin oman luokkansa kanssa jotta kosketuspinta oppilaitokseen säilyy.


TOTEUTUNEITA MALLEJA


Tapaus 1.

Opiskelija kävi koulua normaalisti muiden mukana 2.5 vuotta oppien mm. korinkorjaajan työhön tarvittavat perusteet, tietoa taloudellisesta kannattavuudesta, CABAS laskennasta, asiakaspalvelusta ja korjaamoilla käytössä olevista korjausehdoista. Opiskelijan isällä on omistuksessaan autokorjaamo jossa suoritetaan autojen huoltoa, lieviä korinkorjaustöitä ja maalauksia. Opiskelijan/ yrityksen sen aikaisen tilanteen parhaaksi katsottiin että kokeilemme hänen kanssaan laajennettua työssäoppimista. Teimme sopimuspaperit ja opiskelija aloitti laajennetun työssäoppimisen puoleksi vuodeksi. Työssäoppimisen sujuvuus varmistettiin ohjauskäynneillä. Opiskelija valmistui muun ryhmän kanssa samaan aikaan.

Tapaus 2.
Opiskelija kävi koulua normaalisti muun ryhmän mukana. Kolmannen vuoden syksyllä olleen työssäoppimisen jälkeen aloimme miettiä hänen kanssaan laajennettua työssäoppimista. Syitä tähän oli opiskelija lahjakkuus, oppimiskyky ja tunnollisuus. Koulussa tarjottava opetus resursseineen ei olisi enään palvellut hänen oppimistaan niin hyvin kuin laajennettu työssäoppiminen sen mahdollistaisi.
Sovimme opiskelijan kanssa että hän suorittaa teoriaopinnot verkko-opintoina ja tehtävät verkkoon tulisivat jokaisen jakson opiskeltavan aiheen mukaan. Verkko-opinnoissa pyrimme myös huomioimaan kyseisen työpaikan tarjoamat välineet, tiedot ja kehittämään osaamista myös työpaikan järjestelmien tuntemiseen. Opiskelualustaksi valitsimme Moodlen. Laajennettu työssäoppiminen sujui hyvin niin opiskelijan kuin työssäoppimispaikankin suhteen. Opiskelija pääsi osaamisessaan sille tasolle että työnantaja alkoi vuoden vaihteesta alkaen jopa maksaa hänelle palkkaa. Tässä vaiheessa vuotta tiedämme että hänellä on töitä kyseisessä työpaikassa opiskelujen päättymisen jälkeenkin ja hänellä on mahdollisuus työllistyä vakituiseksi työntekijäksi.